Friday, September 3, 2010

Borneo Highland Resort (part 2)

up4

up1

up2

up3

up5

up6

up7

3 comments:

Faizal n Fashitah said...

Kuda ya bleh disewa ka? bes eh! kacak da jak nektok. Dolok neyda camtok upa nya..

Abg.Syuk said...

best na jalan jak keja

Rudy said...

FnF, boleh disewa

Abg. Syuk, ehehe..ne ndak molah